Aktualności

Start / Aktualności

 

  • Aktualności
  • All
Informacja dla członków PSA „GG”

Informacja dla członków PSA „GG”

W sobotę 27 kwietnia 2019 r. w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale i zarazem siedzibie Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „Gospodarstwa Gościnne” spotkali się jego członkowie na corocznym Walnym Zjeździe. Zaproszenie przyjęła również Pani Dyrektor PODR-u Janina Kamińska, która od ponad 20 lat ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem i przygotowuje ciekawe informacje dla naszych członków. Na Zjeździe nie wybrano nowych władz ze względu na niską frekwencję i przedłużono kadencję obecnych władz stowarzyszenia do Nadzwyczajnego Zjazdu w okresie jesienno-zimowym. Ponad to podjęto następujące decyzje: - wydać zaktualizowaną wersję  folderu- map
Czytaj calość
OTWARCIE SEZONU AGROTURYSTYCZNEGO 2018r.

OTWARCIE SEZONU AGROTURYSTYCZNEGO 2018r.

Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „Gospodarstwa Gościnne” informuje swoich członków, że planowane „Otwarcie Sezonu Agroturystycznego 2018” w dniu 2 czerwca 2018 roku zostaje odwołane. Przyczyną odwołania jest niemożliwość spotkania na Ożannie z przyczyn obiektywnych, oraz braku chętnych na organizację w innym miejscu za co serdecznie przepraszamy.
Czytaj calość
Walne Zebranie Podkarpackiego Stowarzyszenia „Gospodarstwa  Gościnne” 07-04-2018

Walne Zebranie Podkarpackiego Stowarzyszenia „Gospodarstwa Gościnne” 07-04-2018

W piękne wiosenne przedpołudnie w sobotę 7 kwietnia w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale i zarazem siedzibie Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „Gospodarstwa Gościnne” spotkali się członkowie Stowarzyszenia na corocznym Walnym Zebraniu. Zaproszenie przyjęła Pani Dyrektor PODR-u Janina Kamińska, która od ponad 20 lat ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem i przygotowuje ciekawe szkolenie członków PSA „GG”. Oprócz szkolenia i podjęciu uchwał zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad członkowie wspominali 20-lecie Stowarzyszenia, które odbyło się w listopadzie ubiegłego roku. Pani Dyrektor wyraziła uznanie dla aktywnej działalności Stowarzyszenia pod
Czytaj calość
20 LAT PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA AGROTURYSTYCZNEGO „GOSPODARSTWA GOŚCINNE”

20 LAT PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA AGROTURYSTYCZNEGO „GOSPODARSTWA GOŚCINNE”

W dniu 24-11-2017 r. w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja pt. „Innowacyjność agroturystyki i turystyki wiejskiej”. Po otwarciu konferencji przez dyrektora PODR Pana Roberta Pieszczocha, wykład na temat „Markowe produkty turystyki wiejskiej regionu podkarpackiego” wygłosiła Pani Agata Sarna z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Kolejnym wykładowcą była Pani Sylwia Filas z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, która omówiła zagadnienie „Komunikacji interpersonalnej z odbiorcą usług agroturystycznych”. Następnie Prezes PSA „GG” Tadeusz Tupaj przedstawił w prezentacji „XX lat działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycz
Czytaj calość
24.11.2017 r. Konferencja pn. „Innowacyjność agroturystyki i turystyki wiejskiej”

24.11.2017 r. Konferencja pn. „Innowacyjność agroturystyki i turystyki wiejskiej”

"Uwaga Członkowie stowarzyszenia PSA "GG" Konferencja pn. „Innowacyjność agroturystyki i turystyki wiejskiej" oraz spotkanie członków stowarzyszenia z okazji jubileuszu XX lecia, odbędzie się w dniu 24.11.2017 r. (piątek) w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zgodnie z poniższym harmonogramem: 9.30 – 10.00                Rejestracja uczestników. 10.00 – 10.15             Powitanie gości, Robert Pieszczoch – Dyrektor PODR; 10.15 – 11.45             „Markowe produkty turystyki wiejskiej regionu podkarpackiego” - Agata Sarna, Urząd Marszałkowski. 11.45 – 12.00             Przerwa kawowa 12.00 – 13.30             „Komunikacja interpersonalna z odbiorcą usług
Czytaj calość
NOWY TERMIN XX -LECIA PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA AGROTURYSTYCZNEGO „GG”

NOWY TERMIN XX -LECIA PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA AGROTURYSTYCZNEGO „GG”

W związku z zaistniałymi nowymi okolicznościami Zarząd PSA "GG" podjął decyzję o przesunięciu terminu obchodów z 22 września 2017 r. na 13 października 2017 r. (piątek). Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z członkami Zarządu lub Komitetu Organizacyjnego (Danuta Krawiec, Mariola Drapała, Helena Ruszel, Marek Piękoś), oraz o wpłacenie zaliczki w wysokości 100 zł. na konto stowarzyszenia. Nr konta bankowego:  41102044050000200200981753...
Czytaj calość
Posiedzenie Zarządu i  Komisji Rewizyjnej PSA „GG” 11-02-2017

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSA „GG” 11-02-2017

W dniu 11-02-2017 r. (sobota) w Gospodarstwie Agroturystycznym „uRomana” w Zawadzie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „Gospodarstwa Gościnne”. Porządek obrad przewidywał między innymi sprawy finansowe za rok 2016, rozliczenie zapłaty za wykonanie strony internetowej www.agropodkarpacie.pl. Dokonano aktualizacji składu członkowskiego Stowarzyszenia w związku z umieszczeniem go w Katalogu wydawanym przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, oraz wznowieniem własnego wydawnictwa „Podkarpacka wieś zaprasza”. Przeprowadzono rozmowy z członkami zalegającymi w opłacaniu składek 2 lata, i na tej podst...
Czytaj calość
Otwarcie sezonu agroturystycznego 11.06.2016

Otwarcie sezonu agroturystycznego 11.06.2016

CIEPŁE PRZYJĘCIE W CIEPLICACH W dniu 11 czerwca 2016 r. członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego "Gospodarstwa Gościnne" wraz z rodzinami  spotkali się na „Otwarciu Sezonu Agroturystycznego”. Jest to impreza cykliczna i od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród członków stowarzyszenia. Każdego roku odbywa się w innym gospodarstwie, które zaprasza całe Stowarzyszenie. Daje to możliwość poznania specyfiki danego gospodarstwa jak również możliwość integracji jej członków. W bieżącym roku zostaliśmy zaproszeni do Gospodarstwa Pani Elżbiety Starzak w Cieplicach w gminie Adamówka powiat przeworski. Pani Ela w starej leśniczówce prowadzi Zagrodę Edukacyjną położoną
Czytaj calość
Walny zjazd 23-04-2016

Walny zjazd 23-04-2016

23 kwietnia w Boguchwale odbył się Walny Zjazd członków Stowarzyszenia, na którym omówiono ważne bieżące sprawy, związane m.in. z obchodami 20-lecia, otwarciem sezonu agroturystycznego oraz odbyło się szkolenie na temat "Instrumenty wsparcia dla stowarzyszeń". ...
Czytaj calość
Walny Zjazd Członków PSA „GG”

Walny Zjazd Członków PSA „GG”

Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „Gospodarstwa Gościnne” uprzejmie zaprasza Panią ( -a ) na Walny Zjazd Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „GG”, który odbędzie się w dniu: 23 kwietnia 2016 roku (sobota ) o godz. 9.00 w sali „C” Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146. Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. (W razie braku kworum drugi termin Walnego Zjazdu to godz. 9.30 w tym samym dniu). Porządek obrad: 1. Otwarcie i powitanie zebranych. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. 3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad. 4. Wybór Komisji Statutowych - Mandatowej, Uchwał i Wniosków 5.
Czytaj calość
Posiedzenie  Zarządu 30.01.2016r.

Posiedzenie Zarządu 30.01.2016r.

  W dniu 30 stycznia 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Agoturystycznego „Gospodarstwa Gościnne” wraz z członkami Komisji Rewizyjnej . Miejscem spotkania było Gospodarstwo członka Zarządu, Pana Damiana Środonia w Pstrągowej. W programie posiedzenia znalazło się sporo tematów m.in. - oferta targów agroturystycznych i turystycznych - dyskusja nad przypadającym w tym roku jubileuszem 20-lecia Stowarzyszenia - analiza opłaconych składek członkowskich za 2015 r. - ocena strony internetowej. W trakcie spotkania zapoznano się z dotychczasowymi efektami pracy Pana Damiana jako administratora i wykonawcy strony Stowarzyszenia www.agropodk...
Czytaj calość
Otwarcie sezonu 2015

Otwarcie sezonu 2015

W dniu 30 maja 2015 członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Agoturystycznego „ Gospodarstwa Gościnne" zebrali się w Nowej Wsi w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Lipą" Państwa Barbary i Tadeusza Jakubców. Jak corocznie członkowie stowarzyszenia otwierają w ten sposób „Sezon Agroturystyczny". Warto na taką imprezę przyjeżdżać, gdyż jest to sposób na integrację, wymianę doświadczeń ale też na poszerzenie swojej wiedzy na tematy nas interesujące. W tym roku Prezes Stowarzyszenia a zarazem inspektor kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Pan Tadeusz Tupaj przybliżył zagadnienia kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych. Obszerną i ciekawą prezentacją
Czytaj calość