Start / Atrakcje / Muzeum Kultury Ludowej
Muzeum Kultury Ludowej

Muzeum Kultury Ludowej

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Jest w nim eksponowane budownictwo Lasowiaków i Rzeszowiaków – grup etnograficznych zamieszkujących tereny środkowej i północnej części województwa podkarpackiego. zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektów muzealnych daje obraz lasowiackiej i rzeszowskiej wsi z przełomu XIX i XXw.

www.muzeumkolbuszowa.pl