Start / Aktualności / Walny Zjazd Członków PSA „GG”
Walny Zjazd Członków PSA „GG”

Walny Zjazd Członków PSA „GG”

Zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „Gospodarstwa Gościnne” uprzejmie zaprasza Panią ( -a ) na Walny Zjazd Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „GG”, który odbędzie się w dniu:

23 kwietnia 2016 roku (sobota ) o godz. 9.00

w sali „C” Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146.

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa.

(W razie braku kworum drugi termin Walnego Zjazdu to godz. 9.30 w tym samym dniu).

Porządek obrad:
1. Otwarcie i powitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
4. Wybór Komisji Statutowych – Mandatowej, Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
7. Stwierdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatową
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał i wniosków.
10. Szkolenie – „Instrumenty wsparcia dla stowarzyszeń” – Pani Janina Kamińska Z-ca Dyrektora PODR w Boguchwale
11. Sprawy organizacyjne

  • organizacja obchodów 20 – lecia PSA „GG”
  • przyjęcie nowych członków
  • zebranie składek
  • obsługa targów, Giełda Agroturystczna Kraków.
  • ustalenie daty i miejsca otwarcia sezonu agroturystycznego 2016.
  • wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu:
Tadeusz Tupaj


Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia !

Przypominamy, że niezmiernie ważna jest promocja i reklama naszych gospodarstw.
Zachęcamy do przywiezienia własnych materiałów reklamowych na Zjazd. Prosimy pamiętać o swoich wizytówkach, folderach itp. aby można je było zabrać na Targi Agroturystyczne.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z podjętą Uchwałą Walnego Zjazdu składkę członkowską w wysokości 100 zł za rok należy opłacić najpóźniej w dniu Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia.
Nr konta PSA „GG” : 41 1020 4405 0000 20020098 1753

 

Gorąco apelujemy do wszystkich państwa o udział w zjeździe !!! Spotykamy się z tej okazji tylko jeden raz w roku!!! Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas może sobie coś innego zaplanować na ten dzień, ale pozostanie nam jeszcze 364 dni, a ten jeden poświęćmy na wspólne spotkanie!!!

 

Dodatkowych informacji udzielić mogą :

Tadeusz Tupaj – tel. 17 242 90 58 lub 692 050 291
Teresa Pietrzyk tel. 14 68 28 167 lub 502 38 97 67
Danuta Krawiec – tel. 14 67 68 678 lub 604 233 576
Jacek Opielowski – tel.17 277 54 14 lub 692 239 810
Elżbieta Rup – tel. 17 24 25 395 lub 606 731 612
Damian Środoń – tel. 601 155 518
Krystyna Majchrowska – tel. 17 243 97 65 lub 531 296 811

This entry was posted in . Bookmark the permalink.